• kable i przewody
  • włączniki, rozłączniki
  • źródła światła
  • oprawy oświetleniowe
  • rozdzielnice i obudowy
  • mierniki
  • ładowarki,
  • baterie
  • bezpieczniki
  • przedłużacze