PELLET

Produkt grzewczy należący do grupy biopaliw, w przypadku których energię uzyskuje się ze spalania surowców odnawialnych poddanych granulowaniu.

Najczęściej występującą formą tego paliwa jest pellet drzewny – powstaje ze sprasowania trocin, które powstają podczas prac tartacznych oraz innych działań związanych z obrabianiem produktów drzewnych. Największą popularnością cieszą się pellety, które są wytwarzane z trocin drzew iglastych, bez dodatku kory, co powoduje, że uzyskany pellet ma najwyższe parametry i właściwości. Pellet drzewny jest najtańszym źródłem ciepła, korzystniej wypadając w porównaniu z brykietem, ekogroszkiem, olejem opałowym, gazem czy nawet ogrzewaniem na prąd.

W pełni zautomatyzowany piec do pelletu napełnia się pelletem samoczynnie. Piec automatycznie się rozpala, automatycznie uzupełnia ilość pelletu potrzebną do uzyskania pożądanej, wcześniej ustalonej temperatury przy pomocy elektrycznego termostatu. Średnia moc energetyczna uzyskana ze spalania pelletu wynosi 17–19 MJ/kg. Spalanie pelletu powoduje bardzo niską emisję szkodliwych gazów NO i SO w porównaniu do innych form uzyskiwania energii cieplnej. Pellet nazywany jest „zielonym węglem”, ponieważ podczas jego spalania do atmosfery nie wydzielają się żadne szkodliwe dla środowiska substancje. Jedynym efektem spalania pelletu jest powstanie śladowych ilości popiołu (ok. 4 kg na tonę spalonej biomasy) i minimalnej ilości dwutlenku węgla.

Źródło: wikipedia.pl
Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pellet


PARAMETRY TECHNICZNE

Zawartość wilgoci całkowitej< 10%
Zawartość popiołu< 0,3%
Wartość opałowa> 18,5 MJ/kg
Gęstość nasypowa> 650 kg/m
Zawartość frakcji drobnej (pyłu w worku)≤ 0,5%
Wytrzymałość mechaniczna< 98,5%

WYMIARY

Średnica6 mm*
Długośćdo 40 mm*

*tolerancja + 1mm

PAKOWANIE

Pakowanie jednostkowe worki 15 kg,
Big Bagi 1000 kg
Opakowania zbiorczepaleta 100×120 cm
paleta 80×120 cm
Luz
Wytrzymałość mechaniczna< 98,5%